Corona információk

Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat (2018. májusi állapot)

1. Az adatkezelő neve és címe

Az EU általános adatvédelmi rendelete és a tagállamok más nemzeti adatvédelmi törvényei, valamint egyéb adatvédelmi rendelkezések értelmében az adatkezelő:

FRAISA SA
Gurzelenstrasse 7
CH-4512 Bellach
Svájc
Tel.: +41 (0)32 617 42 42
FAX.: +41 (0)32 617 42 41
E-Mail: mail.ch@fraisa.com
Website: https://www.fraisa.com

2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségi adatai

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője az alábbi címen érhető el:

FRAISA SA
Gurzelenstrasse 7
CH-4512 Bellach
Svájc
E-Mail: datenschutz@fraisa.com

3. Általános rendelkezések az adatfeldolgozáshoz

3.1. A személyes adatok feldolgozásának terjedelme

Felhasználóink személyes adatait általában csak olyan mértékben dolgozzuk fel, amennyire az működőképes weboldal elkészítéséhez szükséges, valamint a amennyire tartalmaink és szolgáltatásaink azt megkövetelik. Felhasználóink személyes adatainak feldolgozása rendszerint a felhasználó beleegyezésével történik. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor az előzetes hozzájárulás tényszerű okokból nem lehetséges, és az adatok feldolgozását törvény megengedi.

3.2. A személyes adatok kezelésének jogalapja

Az EU általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szolgál jogalapként, amennyiben a személyes adatok feldolgozási folyamatához az érintett személytől hozzájárulást kapunk. Az EU általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szolgál jogalapként az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatok feldolgozásához, amelynek az érintett a szerződő fele. Ez vonatkozik a szerződést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges feldolgozási műveletekre is. Amennyiben a személyes adatok feldolgozása a cégünkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja szolgál jogalapként. Amennyiben az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekei a személyes adatok feldolgozását igénylik, az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja szolgál jogalapként. Amennyiben vállalatunk vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és ha az érintett érdekei, alapvető jogai és alapvető szabadságai nem haladják meg a korábbi érdekeket, akkor az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szolgál a feldolgozás jogalapjaként.

3.3. Adatok törlése és megőrzési időtartam

Az érintett személyes adatainak törlésére vagy zárolására akkor kerül sor, amikor megszűnik a tárolás célja. Az ezen túlmutató tárolásra akkor kerülhet sor, ha erről európai vagy nemzeti jogalkotó előírja, hogy az uniós szabályozások, jogszabályok vagy egyéb szabályozások vonatkoznak az adatkezelőre. Az adatok zárolására vagy törlésére akkor is sor kerül, ha a megnevezett szabványok által előírt tárolási határidő lejár, kivéve akkor, ha az adatok további tárolásának szükségességét szerződéskötés vagy szerződés teljesítése indokolja.

4. A weboldal elkészítése és naplófájlok létrehozása

4.1. Az adatfeldolgozás ismertetése és terjedelme

A honlapunkhoz történő minden hozzáférés esetén a rendszerünk automatikusan összegyűjti az adatokat és információkat a megnyitó számítógép számítógéprendszeréből. Ennek során az alábbi adatok kerülnek gyűjtésre:

 • Információk a böngésző típusáról és az alkalmazott verzióról
 • A felhasználó operációs rendszere
 • A felhasználó IP-címe
 • A hozzáférés dátuma és időpontja
 • Azok a weboldalak, amelyekről a felhasználó rendszere az internetes oldalunkra eljut
 • Azok a weboldalak, amelyeket a felhasználó rendszere az internetes oldalunkon keresztül megnyit


Az adatok a rendszerünk naplófájljaiban is tárolásra kerülnek. Ezeknek az adatoknak a felhasználó egyéb személyes adataival együttes tárolása nem történik.
Az adatok és a naplófájlok átmeneti tárolásának jogalapját az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja képezi.

4.2. Az adatfeldolgozás célja

Az IP-címnek a rendszer által történő ideiglenes tárolása szükséges a weboldalnak a felhasználó számítógépére való eljuttatáshoz. A felhasználó IP-címének a munkamenet időtartamára eltárolva kell maradnia. A naplófájlok tárolása a weboldal működőképességének biztosítása érdekében történik. Ezenkívül az adatok a weboldal optimalizálására és az informatikai rendszereink biztonságának biztosítására szolgálnak. Az adatok marketingcélú kiértékelése ebben az összefüggésben nem történik meg. Ezekben a célokban benne foglaltatik a személyes adatok feldolgozása iránti jogos érdekünk az általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja értelmében.

4.3. A tárolás időtartama

Az adatok törlésre kerülnek, mihelyt többé nincs azokra szükség a gyűjtésük céljának eléréséhez. A webhely biztosításához szükséges adatok összegyűjtése esetén ez a helyzet akkor, amikor a folyamatban levő munkamenet befejeződött.
Ez az eset hét nap elteltével következik be, ha az adatok naplófájlokban kerülnek tárolásra. Ezen kívüli tárolás lehetséges. Ilyen esetben a felhasználó IP-címe törlésre vagy névtelenítésre kerül, hogy a megnyitó kliens hozzárendelése már legyen lehetséges.

4.4. A tiltakozás és eltávolítás lehetősége

Az adatok gyűjtése a weboldal biztosításához és az adatok naplófájlokban való tárolása feltétlenül szükséges a weboldal üzemeltetéséhez. Ezért a felhasználó részéről nem áll fenn a tiltakozás lehetősége.

5. Kapcsolattartási űrlap és e-mailes kapcsolatfelvétel

5.1 Az adatfeldolgozás ismertetése és terjedelme

A weboldalunkon kapcsolatfelvételi űrlap áll rendelkezésre, amely elektronikus kapcsolatfelvételhez használható. Amennyiben egy felhasználó igénybe veszi ezt a lehetőséget, a beviteli mezőkben megadott adatok hozzánk átküldésre és ott tárolásra kerülnek. Ezek az adatok:

 • Cégnév
 • Osztály
 • Vezetéknév
 • Utónév
 • Utca / házszám
 • Irányítószám / Település
 • Telefon
 • Fax
 • E-Mail
 • Észrevétel

Az adatok feldolgozásához való hozzájárulását a küldés során adja meg és a jelen Adatvédelmi nyilatkozatra felhívjuk a figyelmét. Alternatív megoldásként a megadott e-mail címen keresztül történhet a kapcsolatfelvétel. Ilyen esetben a felhasználó e-mailben elküldött személyes adatai kerülnek tárolásra. Ebben az összefüggésben nem kerül sor harmadik felek számára történő továbbításra. Az adatok kizárólag a párbeszéd feldolgozására kerülnek felhasználásra.

5.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatok feldolgozásának jogalapját a felhasználó beleegyezése esetén az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja képezi. Az e-mailben átküldött adatok feldolgozásának jogalapját az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja képezi. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja képezi, amennyiben az e-mailes kapcsolatfelvétel szerződés teljesítése céljából történik.

5.3 Az adatfeldolgozás célja

A beviteli mezőkből származó személyes adatok feldolgozása egyedül a kapcsolatfelvétel feldolgozására szolgál. Az e-mailben történt kapcsolatfelvétel esetében ez magában foglalja az adatok feldolgozásához szükséges jogos érdekeket is. A küldési folyamat során feldolgozott egyéb személyes adatok megakadályozzák a kapcsolattartó űrlappal való visszaélést és az informatikai rendszereink biztonságát szolgálják.

5.4. A tárolás időtartama

Az adatok törlésre kerülnek, mihelyt többé nincs azokra szükség a gyűjtésük céljának eléréséhez. A kapcsolatfelvételi űrlap beviteli mezőiből származó és az e-mailben küldött személyes adatok esetében ez a helyzet akkor, amikor a felhasználóval folytatott párbeszéd befejeződött. A párbeszéd akkor fejeződik be, amikor a körülményekből következtethetünk arra, hogy a szóban forgó ügyet végérvényesen tisztázták.
A küldési folyamat során gyűjtött további személyes adatok legkésőbb hét nap elteltével törlésre kerülnek.

5.5. A tiltakozás és eltávolítás lehetősége

A felhasználónak lehetősége van a személyes adatainak feldolgozására adott beleegyezését bármikor visszavonni. Amennyiben a felhasználó e-mailben veszi fel velünk a kapcsolatot, a személyes adatainak tárolása ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen esetben a párbeszéd nem folytatható. Ilyen esetben törlésre kerül minden olyan személyes adat, amelyet a kapcsolatfelvétel során tároltunk.

6. Cookie-k használata

6.1. Az adatfeldolgozás ismertetése és terjedelme

Weboldalunk cookie-kat használ. A cookie-k esetében olyan szöveges fájlokról van szó, amelyek az internetes böngészőben, ill. a felhasználó internetes böngészője által a felhasználó számítógépes rendszerében tárolásra kerül. Amennyiben a felhasználó megnyit egy weboldalt, a felhasználó operációs rendszerén egy cookie kerülhet tárolásra. Ez a cookie olyan karaktersorozatot tartalmaz, amely a weboldal ismételt megnyitása esetén egyértelműen azonosítja a böngészőt.

Cookie-kat a weboldalunk felhasználóbarát kialakítása érdekében használunk. Az internetes oldalunk megköveteli, hogy az azt megnyitó böngésző oldalváltás után is azonosítható legyen.

Webodalunk megnyitásakor a felhasználó tájékoztatást kap a cookie-k elemzési célokra történő használatáról és kérjük beleegyezését az együttműködés során használt sz feldolgozásába. Ebben az összefüggésben hivatkozunk erre az Adatvédelmi nyilatkozatra is.

6.2. Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok cookie-k használata mellett történő kezelésének jogalapját az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja képezi.

6.3. Az adatfeldolgozás célja

A technikailag szükséges cookie-k használatának célja a weboldal használatának egyszerűbbé tétele a felhasználó részére. Az internetes oldalunk egyes funkcióit cookie-k használata nélkül nem tudjuk felkínálni. Ehhez szükséges, hogy a böngésző oldalváltás után is felismerhető legyen.

A technikailag szükséges cookie-k révén gyűjtött felhasználóadatok nem kerülnek alkalmazásra felhasználói profil létrehozásához.

Ezekben a célokban benne foglaltatik a személyes adatok feldolgozása iránti jogos érdekünk az általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja értelmében.

6.4. A tárolás időtartama, a tiltakozás és eltávolítás lehetősége

A cookie-k a felhasználó számítógépén kerülnek tárolásra, majd arról a weboldalunkra átküldésre. Ezért Ön felhasználóként teljes körű felügyelettel rendelkezik a cookie-k használatára vonatkozóan. Webböngészőjének beállításainak módosításával Ön letilthatja vagy korlátozhatja a sütik továbbítását. A már elmentett cookie-ka bármikor törölhetők. Ez automatizáltan is történhet. Ha azonban letiltja a weboldalunk sütijeit, akkor lehetséges, hogy nem tudja maradéktalanul használni a weboldal összes funkcióját.

7. Matomo webelemző szolgáltatás

7.1. A személyes adatok feldolgozásának terjedelme

A weboldalunk a Matomo (korábban Piwik) szolgáltatást használja, ami a látogatói hozzáférés statisztikai kiértékelésére szolgáló nyitott forráskódú szoftver. A Matomo az Ön számítógépén tárolt cookie-kat használja, amelyek lehetővé teszik a webhely Ön által történő használatának névtelenített elemzését. Egy adott személyre vonatkozó visszakövetkeztetés nem lehetséges, mert az IP-címét közvetlenül a feldolgozás után és a tárolás előtt névtelenítik.

7.2. A személyes adatok kezelésének jogalapja

A személyes adatok cookie-k használata mellett történő kezelésének jogalapját az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja képezi.

7.3. Az adatfeldolgozás célja

A Matomo használata weboldalunk és annak tartalma minőségének javítása céljából történik. Ezáltal megtudjuk, hogyan használják a weboldalt, és így folyamatosan optimalizálhatjuk ajánlatunkat.

7.4. A tárolás időtartama, a tiltakozás és eltávolítás lehetősége

A Matomo által használt cookie-k a felhasználó számítógépén kerülnek tárolásra, majd arról a weboldalunkra átküldésre. Ezért Ön felhasználóként teljes körű felügyelettel rendelkezik a cookie-k használatára vonatkozóan. A már elmentett cookie-ka bármikor törölhetők. Ez automatizáltan is történhet.

Ön bármikor tiltakozhat az adatok Matomo által történő tárolása és elemzése ellen. Ebben az esetben a böngésző egy úgynevezett opt-out cookie-t tárol, ami miatt a Matomo nem gyűjt adatokat tároláshoz és értékeléshez. Ha azonban szándékosan vagy véletlenül törli ezt a cookie-t, az adattárolással és az értékeléssel szembeni tiltakozás is visszavonásra kerül – ez az alsó vezérlőelem (jelölőnégyzet) segítségével ellenőrizhető és frissíthető.

Alternatív megoldásként a legtöbb modern böngészőnek van egy úgynevezett „Do Not Track” (Ne kövess) opciója, amely közli a weboldalakkal, hogy ne kövessék az Ön felhasználói tevékenységét. A Matomo elfogadja ezt az opciót.

8. Az érintett jogai

Az alábbi felsorolás tartalmazza az érintettek valamennyi, az általános adatvédelmi rendelet szerinti jogát. A saját weboldalon nem releváns jogokat nem kell megnevezni. E tekintetben a felsorolást lerövidíthetjük.

Amennyiben az Ön személyes adatainak feldolgozására kerül sor, akkor Ön az általános adatvédelmi rendelet értelmében érintettnek minősül, és a következő jogai vannak az adatkezelővel szemben:

8.1. A tájékozódás joga

Ön bármikor megerősítést kérhet az adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy feldolgozásra kerülnek-e Önre vonatkozó személyes adatok. Amennyiben ilyen feldolgozás történik, az adatkezelőtől a következő tájékoztatást kérheti:

 • a személyes adatok feldolgozásának célja
 • a feldolgozott személyes adatok kategóriái
 • a fogadó felek, ill. a fogadó felek kategóriái, amelyek számára felfedték vagy még fel fogják fedni az Ön adatait
 • az Önre vonatkozó személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; ha pedig nincs lehetőség erre vonatkozóan konkrét adatok megadására, akkor a tárolási időtartam meghatározásának feltételei
 • az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítési vagy törlési jogának, az adatkezelő általi feldolgozás korlátozására vonatkozó jogának vagy a feldolgozás elleni tiltakozási jog megléte
 • panasztételi jog megléte egy felügyeleti hatóságnál
 • az adatok származásával kapcsolatos minden rendelkezésre álló információ, ha a személyes adatokat nem az érintett személytől gyűjtik
 • automatizált döntéshozatal megléte, beleértve a profilalkotást az általános adatvédelmi rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdése értelmében, és – legalábbis ezekben az esetekben – az alkalmazott logikára, valamint a kiterjedésre és az ilyen jellegű feldolgozás által az érintett személyt érintő hatásokra vonatkozó érdemi információk.
Önnek joga van tájékoztatást kérni arról, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe átadásra kerülnek-e. Ebben az összefüggésben Ön követelheti, hogy az általános adatvédelmi rendelet 46. cikke szerint tájékoztatást kapjon az adattovábbítással kapcsolatos alkalmas garanciákról.

8.2. A helyesbítéshez való jog

Önnek joga van az adatkezelőtől a személyes adatok javítását és/vagy kiegészítését igényelni, ha az Önre vonatkozó feldolgozott személyes adatok helytelenek vagy hiányosak. Az adatkezelőnek haladéktalanul el kell végeznie a javítást.

8.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön a következő feltételekkel kérelmezheti tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozásának korlátozását:

 • ha ön vitatja a személyes adatok pontosságát olyan időtartamra, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését
 • az adatkezelés jogszerűtlen, és Ön elutasítja a személyes adatok törlését, helyette a személyes adatok felhasználásának korlátozását kérelmezi
 • az adatkezelőnek nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljainál hosszabb ideig, Önnek azonban jogigények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme miatt szüksége van azokra, vagy
 • ha ön az általános adatvédelmi rendelet 21. cikk (1) bekezdése értelmében tiltakozott a feldolgozás ellen, és még tisztázatlan, hogy az adatkezelő jogos érdekei nem élveznek-e előnyt az Ön okaival szemben.
Ha korlátozták az érintett személyes adatok feldolgozását, akkor ezek az adatok – a tárolásuktól eltekintve – csak az Ön hozzájárulásával, illetve jogigények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme miatt, továbbá más természetes vagy jogi személy jogainak védelme, az Unió vagy egyik tagállamának fontos közérdeke miatt dolgozhatók fel. Ha a feldolgozás korlátozása a fent említett követelményeknek megfelelően korlátozva volt, akkor az adatkezelő a korlátozás megszüntetése előtt tájékoztatja Önt.

8.4. A törléshez való jog

a) Törlési kötelezettség

Ön követelheti tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok haladéktalan törlését, és az adatkezelő köteles ezeket az adatokat haladéktalanul törölni, ha fennáll a következő okok egyike:

 • Az Önre vonatkozó személyes adatokra már nincs szükség azokra a célokra, amelyek miatt gyűjtötték azokat, illetve egyéb módon kerültek feldolgozásra.
 • Ön visszavonja hozzájárulását, amelyen az adatkezelés alapult az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerint, és a feldolgozásnak nincs más jogalapja.
 • Ön az általános adatvédelmi rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az általános adatvédelmi rendelet 21. cikk (2) bekezdése értelmében tiltakozik az adatkezelés ellen.
 • Az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése jogszerűtlenül történt.
 • Az Önre vonatkozó személyes adatok törlése az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy nemzeti jogban előírt jogi kötelezettség teljesítése miatt válik szükségessé.
 • Az Önre vonatkozó személyes adatok gyűjtésére az általános adatvédelmi rendelet 8. cikk (1) bekezdése szerint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

b) Tájékoztatás harmadik fél részére

Ha az adatfeldolgozás az Ön személyes adatait nyilvánosságra hozta, és az általános adatvédelmi rendelet 17. cikkének (1) bekezdésének megfelelően köteles azokat törölni, akkor a rendelkezésre álló technológiára és az intézkedések megvalósításának költségeire tekintettel megfelelő intézkedéseket kell hoznia, beleértve a technikai intézkedéseket is, a személyes adatokat feldolgozó adatkezelők tájékoztatására arról, hogy Ön érintettként kérte az ilyen személyes adatokra vonatkozó összes hivatkozás vagy az ilyen személyes adatok másolatait vagy másodpéldányainak törlését.

c) Kivételek

A törléshez való jog nem áll fenn, amennyiben a feldolgozás szükséges.

 • a szabad véleménynyilvánításhoz és az tájékozódáshoz való jog gyakorlása;
 • az Unió vagy azon tagállamok joga által előírt jogi kötelezettség teljesítése, amely az adatkezelőre vonatkozik, vagy olyan feladat ellátása, amely közérdeket szolgál vagy az adatkezelőre ruházott közhatalom gyakorlását szolgálja
 • a közegészségügy területén az általános adatvédelmi rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjainak, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően megfogalmazott közérdek
 • közérdeket szolgáló levéltári célra, tudományos vagy történelmi kutatási célokra vagy statisztikai célokra az általános adatvédelmi rendelet 89. cikkének (1) bekezdése szerint, amennyiben az a) pontban említett jog előreláthatólag lehetetlenné teszi vagy súlyosan érinti az említett feldolgozás célkitűzéseinek elérését, vagy
 • jogigények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme végett.

8.5. A tájékoztatáshoz való jog

Amennyiben Ön az adatkezelővel szemben érvényesítette a helyesbítéshez, törléshez vagy az adatkezelés korlátozásához való jogát, akkor az köteles értesíteni az összes olyan adatkezelőt erről a helyesbítésről, törlésről vagy az adatkezelés korlátozásól, amelyek számára közölték az Önre vonatkozó személyes adatokat, kivéve akkor, ha ez lehetetlennek bizonyulna vagy aránytalan ráfordítással járna.

Önnek az adatkezelővel szemben joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon ezekről a címzettekről.

8.6. Az adatok hordozhatóságára vonatkozó jog

Önnek jogában áll kérelmezni az Önre vonatkozó, Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokhoz tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban való hozzáférést. Ezen kívül Önnek joga van arra, hogy ezeket az adatokat másik adatkezelőnek átadja annak az adatkezelőnek az akadályoztatása nélkül, akinek a személyes adatokat rendelkezésére bocsátotta, feltéve, hogy

 • a feldolgozás az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdése vagy az általános adatvédelmi rendelet 9. cikk (2) bekezdése szerinti beleegyezésen, vagy az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződésen alapul, és
 • a feldolgozás automatikus eljárással történik.

E jog gyakorlása során Önnek joga van arra is, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait közvetlenül egyik adatkezelőtől továbbítsa egy másik adatkezelőnek, amennyiben ez technikailag megvalósítható. Más személyek szabadságait és jogait ez nem érintheti.

Az adatátvitelhez való jog nem vonatkozik az olyan személyes adatok feldolgozására, amelyek a közérdekű feladatok ellátásához szükségesek, vagy az adatkezelőre ruházott hatósági hatáskör gyakorlását szolgálja

8.7. Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatainak feldolgozása ellen, amely az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapul; ez vonatkozik az ezeken a rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő nem folytatja tovább a személyes adatok feldolgozását, kivéve akkor, ha olyan kényszerítő erejű jogos okokkal tudja indokolni az adatkezelést, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben; illetve ha az adatkezelés jogigények érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére szolgál.

Ha az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, akkor Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen; ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor az Önre vonatkozó személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan – a 2002/58/EK irányelv ellenére – Ön a tiltakozáshoz való jogát műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

8.8. Az adatvédelmi jogon alapuló beleegyező nyilatkozat visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult visszavonni az adatvédelmi jogon alapuló beleegyező nyilatkozatát. A beleegyezés visszavonása nem érinti a beleegyezés alapján a visszavonásig végrehajtott feldolgozás jogszerűségét.

8.9. Panasztételi jog egy felügyeleti hatóságnál

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül Ön jogosult panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása megsérti az általános adatvédelmi rendeletet.

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtotta, köteles tájékoztatni a panaszost a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről; beleértve a bírósági jogorvoslat lehetőségét is az általános adatvédelmi rendelet 78. cikke alapján.


Ez a nyilatkozat az EU-ban székhellyel rendelkező leányvállalatainkra is vonatkozik.